Brzesko wiadomości

Lepsze połączenie drogowe Przyborowa z Borzęcinem już za 6 miesięcy [ZDJĘCIA]

Brzesko wiadomości. Trwają zaawansowane prace remontowe na liczącym blisko 5,5 km odcinku drogi powiatowej łączącej Przyborów z Borzęcinem. Oczekiwana od wielu lat inwestycja oznacza nie tylko nową nawierzchnię bitumiczną, ale też poszerzoną jezdnię oraz chodniki. Przebudowany zostanie także most na rzece Uszwicy. Mieszkańcy będą mogli też korzystać z nowego ronda, które powstanie w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych.

Kilkumiesięczna inwestycja przewiduje modernizację drogi powiatowej na odcinku ok. 5,3 km między miejscowościami Przyborów i Borzęcin. W ramach prowadzonych prac jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 5,5 m, a na całej długości zyska nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostanie tradycyjne skrzyżowanie dróg powiatowych Przyborów–Borzęcin i Zaborów – Wola Dębińska na skrzyżowanie typu rondo. Powstanie też chodnik o długości 250 m.

Poprawione zostanie też bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonane zostaną m.in. wyniesione (podwyższone) przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem. Oprócz tego powstanie skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią oraz radar z tablicą o zmiennej treści. Ponadto inwestycja zakłada pogłębienie drogowych rowów odwadniających, remont mostu na Uszwicy w centrum Borzęcina oraz przebudowę przepustów.

Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy gminy Borzęcin z powiatem brzeskim. Po wybudowaniu dróg gminnych wyprowadzających ruch pojazdów o wysokim tonażu niezwłocznie podjęto decyzję o odbudowie drogi powiatowej, która na znaczącym odcinku przez te pojazdy była użytkowana – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Całkowita wartość inwestycji to ok. 3,75 mln zł. Planowany termin jej zakończenia to połowa sierpnia 2022 roku. Na realizację zadania powiat brzeski pozyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Państwowy Fundusz Celowy) w kwocie ponad 2 mln zł.

fot. borzecin.pl

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search